Ved kun mønsterkjøp tilkommer det ikke frakt.
Ved garnkjøp reguleres frakt ut i fra vekt på varene.